BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:06.10.2021 17:20:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFBVYS12213 ISIN Kodlu İskontulu Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
122.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş
Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar
10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
12.01.2022
Vade (Gün Sayısı)
98
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFBVYS12213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
15.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi
05.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
05.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi
06.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
25.000.000
İhraç Fiyatı
0,94542
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
12.01.2022
Kayıt Tarihi
11.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
12.01.2022
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında; vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 25.000.000 TL nominal değerli (Net:23.635.500 TL), 98 gün vadeli, 12.01.2022 itfa tarihli, TRFBVYS12213 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.