AZİMUT PORTFÖY 9.0 SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:05.10.2021 15:02:40
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:3

Özet Bilgi

2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08
% 0,00503876
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.584,16
% 0,00282936
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
92.039,67
% 0,10077303
Fon Yönetim Ücreti
1.075.931,53
% 1,17802338
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12.748,84
% 0,01395854
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1
% 0,0012231
Türev Araçlar Komisyonu
52.531,81
% 0,05751639
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
37.233,86
% 0,04076687
TOPLAM GİDERLER
1.278.789,05
% 1,40012943
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.333.631,1
% 100