BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Pazar Geçiş Başvurusu

Gönderim Tarihi:23.09.2021 17:35:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirket Paylarının Yakın İzleme Pazarı?ndan Çıkarılmasına İlişkin Başvuru

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
İlgili Pazar
Başvuru Tarihi
23/09/2021
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar

Borsa İstanbul tarafından, Kotasyon Yönergesinin 35/1-e maddesi kapsamında, 14.06.2021 tarihinde Şirket paylarımızın Yakın İzleme Pazarı'na alındığı duyurulmuştu. 

Şirket paylarımızın, Kotasyon Yönergesinin 36/1 maddesi kapsamında, Yakın İzleme Pazarı'ndan çıkarılması ve ilgili pazara alınması amacıyla 23.09.2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.