NET HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.09.2021 18:20:30
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Şirketimizin kendi paylarının geri alımı hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak,  

Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 17.12.2020 tarihli kararı gereğince;

15.09.2021  tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,24 - 4,30 TL fiyat aralığından
448.837 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi
ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 15.09.2021 tarihi itibariyle %40,23 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/09/2021
448.837
0
448.837
226.421.278,98
226.870.115,98
% 40,15
% 40,15
% 40,23
% 40,23
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.