CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:14.09.2021 18:10:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Atama Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında,  14.09.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sayın Emin Hakan Eminsoy'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Şirket ortağı olmayan Türkiye uyruklu, Sayın Bülent Bozdoğan'ın TKK.'nın 363.maddesi uyarınca atanmasına,

Sayın Emin Hakan Eminsoy'un üstlenmiş olduğu; Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı görevine, yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bülent Bozdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.

Sayın Bülent Bozdoğan'ın özgeçmişini ve bağımsızlık beyanını ekte kamuoyunun bilgisine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.