ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:26.08.2021 18:43:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - JCR Kredi Derecelendirmesi hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR-Eurasia Rating tarafından yapılan kredi derecelendirme değerlendirmesi sonucunda, Ünlü Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA (Trk)" (Görünüm: "Stabil"), Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu "BB" (Görünüm: "Stabil")  ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu "BB" (Görünüm: "Stabil") olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.