GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni İş İlişkisi

Gönderim Tarihi:18.08.2021 18:42:37
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Galventa AG ile yeni iş ilişkisi hakkındadır.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Galventa AG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Firma için tüm dünyada pazarlanmak üzere yani tüm dünya pazarı için üretim yapılacaktır; belirlenecek bölgelerde ürünün satış hakları lisans ya da alt lisans yolu ile münhasıran Şirketimize ait olacaktır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz, yeni iş ilişkisi kurulan/kurulacak firmanın ayı zamanda hissedarı da olduğundan hem ticari getiri hem ortaklık getirisi hedeflenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, 15.01.2021 tarihinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent başvurusu yapılan yenilikçi bir ürünün tüm dünya pazarları için GEN tarafından üretimi konusunda, ürün/patent başvurusu sahibi, İsviçre'de kurulu Galventa AG ile 18.08.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

  

 

  

Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, GEN, anılan sözleşme ile aynı tarihte, Galventa AG'nin %4.8 (yüzde dört nokta sekiz) oranındaki 5.000 (beşbin) adet hissesini satın almıştır.

  

 

   Söz konusu ürün, bir GEN iştiraki olan ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme  A.Ş. (ELİXİR) ile Galventa AG tarafından birlikte geliştirilmiş; ürünün kapsamlı klinik çalışmaları Zürih Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.

  

Ar-Ge ve klinik çalışmaları tamamlanan ürünün ELİXİR laboratuvarlarından GEN üretim tesislerine teknoloji transferinin 2021 yılının Ekim ayında tamamlanması ve ürünün İsviçre, Almanya ve Avusturya'daki satışlarının 2021 yılının son çeyreğinde başlaması planlanmaktadır.

  

 

  

GEN ve Galventa AG veya Galventa AG'nın mevcut lisans alanları arasında, ürünün, lisans ya da alt lisans yoluyla Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkedeki satış ve dağıtımı konusunda ticari görüşmeler devam etmektedir.

  

 

  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.