DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:18.08.2021 18:20:35
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
930.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
85.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
18.08.2021
Vade (Gün Sayısı)
89
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
20,70
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDZFK82136
Vade Başlangıç Tarihi
21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
85.000.000
İhraç Fiyatı
0,95517
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
18.08.2021
Kayıt Tarihi
17.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
18.08.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından 21.05.2021 tarihinde ihraç edilen, 85.000.000.-TL nominal değerli 89 gün vadeli TRFDZFK82136 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.