ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:17.08.2021 23:26:47
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili ve TTSG'de ilanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.08.2021
Tescil Tarihi
16.08.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.08.2021
Açıklamalar

Şirketimizin 10.08.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 17 Ağustos 2021 tarih, 10389 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.