ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:17.08.2021 23:25:51
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. 30.06.2021 Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN

  

YÖNETİM KURULU'NUN

  

 

  

KARAR TARİHİ:  17.08.2021

  

KARAR SAYISI :  2021 / 42

  

 

  

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  

"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

  

SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tabloları ektedir.

  

 

  

1-30.06.2021 tarihli ara dönem özet konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,

  

 

  

2- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, özet konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 

  

3- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış özet konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiği ve Şirketimizin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,  

  

 

  

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Özlem YEŞİLDERE                                                                                                          Mine Yıldız GÜNAY

  

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                                          Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Süleyman Aykut SARIBIYIK                                                 Can ÜNALAN

  

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetici Direktör                             Yönetim Kurulu Başkan Vekili