GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.08.2021 15:13:41
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Planlanan yatırım ile ilgili gelişme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Halka arz İzahnamemiz'de yer aldığı ve daha evvel 28.07.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ÇED sürecinin başlatıldığı bildirilmiş olan Taşpınar RES Hibrit Güneş Enerji Santrali (GES) yatırım planımız çerçevesinde; "TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK (HİBRİT) GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ"ne ilişkin olarak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 05.08.2021 tarih ve 10345-3 sayılı kararıyla ÇED sürecinin mezkur Kurul Kararı'ndan itibaren 1 yıl içerisinde olumlu sonuçlanması ön şartına bağlı olarak, Taşpınar RES'in 03.09.2020 tarih, EÜ/9522-16/04599 numaralı üretim lisansına işbu projenin derç edilmesi uygun bulunmuştur. Buna göre söz konusu ÇED onayını takiben Taşpınar RES'in üretim lisansı Hibrit GES'i de içerecek şekilde tadil edilecektir. Bahsi geçen Kurul Kararı Şirketimize 12.08.2021 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiştir.     

Taşpınar RES içerisinde yapılması planlanan Hibrit GES projesinin ÇED, İmar, Kamulaştırma vb. izin süreçlerinin 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmekte ve takiben  2022 yılı içerisinde inşaat faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.

Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkan sağlayan Hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli ve daha uzun süreli emreamadelik ile çalışmasına ve elektrik kurulu gücü sınırları içerisinde daha fazla  elektrik üretilmesine imkan  vermektedir. Hibrit santraller sayesinde rüzgar hızı yetersiz olduğunda güneş enerjisinden, güneş olmayan saatlerde de rüzgar enerjisinden üretim  gerçekleştirilerek mevsim koşulları etkisi asgari  seviyeye  indirilebilmekte ve santralin çalışma süreleri artırılabilmektedir. Üretim verimliliğine ek olarak, Taşpınar RES içersinde yapılması planlanan Hibrit GES yatırımının öne çıkan avantajları, yatırım ve operasyonel maliyetlerinin daha düşük olması ve ana kaynak olan rüzgar üretimi YEKDEM kapsamında olduğu için, yardımcı kaynak olan güneşten üretilecek elektrik enerjisinin de YEKDEM kapsamında değerlendirilecek olmasıdır.    

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.