GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:11.08.2021 18:17:19
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili 10.08.2021 tarihinde Özel Durum Açıklamaları Genel Şablonu kullanılarak yapılan açıklama Yönetim Kurulu Komiteleri Şablonu kullanılarak aynen tekrar açıklanmıştır. 

Yönetim Kurulu'muz 10.08.2021 tarihinde;

  

Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

  

İCRA KURULU

  

ADI  SOYADI     GÖREVİ

  

Burak Kuyan                            Başkan

  

Yusuf Toklu                              Mali İşlerden Sorumlu Üye

  

Mehmet Ali Gürpınar                 Operasyondan Sorumlu Üye

  

Özlen Ertuğrul Cendere             Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye

  

Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

  

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

  

ADI  SOYADI             GÖREVİ  

  

Hüseyin Faik Açıkalın  Başkan 

  

Ozan Korkmaz             Üye

  

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

  

ADI  SOYADI                           GÖREVİ

  

Hüseyin Faik Açıkalın                Başkan

  

Ozan Korkmaz                          Üye

  

Nihan Sena Altıntaş                   Üye

  

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

  

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

  

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

  

ADI SOYADI               GÖREVİ

  

Ozan Korkmaz            Başkan

  

Ahmet Toksoy             Üye

  

Yusuf Toklu                 Üye

  

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

   karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.