ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:10.08.2021 20:05:41
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Ünlü Yatırım Holding Anonim Şirketi ("Şirket") yönetim kurulu, 10.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde; 

i.   Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere'nin ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ın atanmalarına, 

ii.  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ın,  Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Özlem Yeşildere'nin ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Süleyman Aykut Sarıbıyık'ın atanmalarına, 

iii.  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mine Yıldız Günay'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Özlem Yeşildere'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Can Ünalan'ın atanmalarına,

    

 oybirliğiyle karar verilmiştir.

.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.