SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:09.08.2021 22:59:30
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30.06.2021 Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2021
Karar Sayısı
002
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI

  

   

  

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin 09.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ilişkin   Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablolarının, bunlara ait açıklamaları içeren raporun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun tarafımızdan incelendiğini,

  

  

  

Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo dipnotları ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

  

 

  

Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve dipnotlardaki bilgilerin, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun Şirket'in gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 09.08.2021

  

 

  

Saygılarımızla,

  

 

  

Sofu ALTINBAŞ

  

Yönetim Kurulu Başkanı

  

 

  

Hasan KIYAK

  

Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür

  

 

  

Cihangir YILMAZ

  

Yönetim Kurulu Üyesi

  

 

  

Sinan ÇAM

  

Yönetim Kurulu Üyesi

  

 

  

Ahmet KURŞUN

  

Yönetim Kurulu Üyesi