GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:28.07.2021 17:28:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Planlanan yatırım ile ilgili gelişme

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

28.07.2021 tarihinde (bugün) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurumsal internet sitesinde yayımlandığı üzere; Halka Arz İzahnamemiz'de yer alan hibrit yatırım planımız çerçevesinde; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı Mahallesi Mevkiinde Şirketimiz tarafından yapılması planlanan TAŞPINAR RES YARDIMCI KAYNAK GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (42,58 MW) PROJESİ ile ilgili olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Başvuru Dosyası'nın; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8'nci maddesi doğrultusunda Bakanlık tarafından incelenerek ÇED Genel Formatı'na uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiş olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.