GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.07.2021 15:16:06
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 2. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602
% 0,0026441
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
747,59
% 0,00042953
Bağımsız Denetim Ücreti
2.613,04
% 0,00150133
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
164.743,2
% 0,0946539
Fon Yönetim Ücreti
1.553.201,08
% 0,89239823
Hisse Senedi Komisyonu
333.651,86
% 0,19170108
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
10.911,8
% 0,00626942
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.275,96
% 0,00073311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
17.252,74
% 0,00991263
Türev Araçlar Komisyonu
12.140,14
% 0,00697517
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
465.556,7
% 0,26748756
TOPLAM GİDERLER
2.566.696,11
% 1,47470607
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
174.047.979,4237
% 1,47470607