FİBA PORTFÖY 2023 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.07.2021 10:28:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
6.384,62
% 0,008
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
1.098,5
% 0,001
Bağımsız Denetim Ücreti
4.040
% 0,005
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
75.493,72
% 0,093
Fon Yönetim Ücreti
396.498,94
% 0,49
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16,8
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.012,8
% 0,001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.045,56
% 0,001
Türev Araçlar Komisyonu
39,9
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
30.815,96
% 0,038
TOPLAM GİDERLER
516.446,8
% 0,639
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
80.847.008,64