ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:06.07.2021 15:06:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili SPK onayı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun  05.07.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-8264 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Saygılarımızla


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.