BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:05.07.2021 18:42:26
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
01.05.2011
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM
75
-
10.01.2019
BIST-KYD OSBA SABIT
5
-
10.01.2019
BIST-KYD REPO (BRUT)
10
-
10.01.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL
10
-
10.01.2019