İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:05.07.2021 17:34:48
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:2

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
    
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.551,58
% 0,00012744
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
883,8
% 0,00003171
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
1.036.015,93
% 0,03717367
Fon Yönetim Ücreti
32.939.978,4
% 1,18193162
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.192,39
% 0,00043748
Gecelik Ters Repo Komisyonu
300.137,62
% 0,01076935
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.544
% 0,00019893
Borsa Para Piyasası Komisyonu
35.745,85
% 0,00128261
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
889
% 0,0000319
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
297.498,15
% 0,01067464
TOPLAM GİDERLER
34.632.436,72
% 1,24265934
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.786.961.436,32
% 100