TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.07.2021 14:36:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzında %5 ten fazla pay alanlara ilişkin bilgi

İlgili Şirketler
[KTSKR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. paylarının halka arzında %5 ten fazla pay alan yatırımcılar aşağıdadırSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1.200.000
% 12,8
Tüzel Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
KİLER HOLDİNG A.Ş.
1.100.000
% 11,7
Tüzel Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.