BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:29.06.2021 15:23:17
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Onaylanması

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırımı işleminin tamamlanması – SPK Onayı
İlgi: 08.06.2021 tarihli özel durum açıklaması
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 280.000.000 TL'den 380.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin bedelli sermaye artırımının tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2021 tarihli 2021/35 sayılı kararı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadil edilerek, esas sözleşme değişikliğinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuz Kurul'un 24.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-7790 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, Kurul tarafından onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin işbu açıklamaya ekli yeni şekliyle Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi üzerine, Şirketimiz tescil işlemlerinin tamamlandığı hususunu da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuracaktır.
Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.