ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:25.06.2021 17:19:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağış ve Yardım Politikasının Kabulü

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Bağış ve Yardım Politikası'nın  kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır.

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer "Bağış ve Yardım Politikası"nın kabulüne, "Bağış ve Yardım Politikası"nın yapılacak  ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

  

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.