ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.06.2021 11:16:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
29.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
03.05.2021
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
20.05.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
20.05.2022
Ek Açıklamalar
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., 21 Haziran 2021 Pazartesi gününden itibaren bir dizi sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki vermiştir. Bu kapsamda, piyasa koşullarına bağlı olarak 7 yıl vadeli ABD doları cinsinden gösterge (Benchmark) niteliğinde Reg S/144A'ya tabi olacak tahvillerin satışının gerçekleşmesi beklenmektedir. Satışa sunulacak olan tahviller, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiş ve edilmeyecektir, ve bu tahvillerin tescile ilişkin yükümlülüklerinden geçerli bir muafiyeti söz konusu olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı gerçekleşmeyecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.