TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:18.06.2021 20:55:08
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin Yenilenmesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/06/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/06/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/10/2020
Açıklama
Bankamız ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 19.06.2020 tarihinde imzalanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 19.06.2021 tarihinde sona ereceğinden, adı geçen Şirket ile Bankamız arasında yenileme sözleşmesi yapılmış olup, Sözleşme 18.06.2022 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
Alınan Not
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.