BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:08.06.2021 15:31:52
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

 

Şirketimizin halka arz işleminin tamamlanması üzerine SPK'ya başvuruda bulunulması hakkında;

Şirketimiz paylarının ilk halka arzı kapsamında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 280.000.000 TL'den 380.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımının tamamlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  07.06.2021 tarih 2021/35 sayılı kararı kapsamında, Şirket esas sözleşmesinin ekte yer alan yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.06.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Kurul'un uygun görüşü üzerine Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemleri gerçekleştirilecektir.

Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.


  


  

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.