HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:27.05.2021 21:51:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2021, 28.04.2021, 30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9'uncu maddesi ve "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12'nci maddesinin tadil edilmesine Ticaret Bakanlığı tarafından, 21.05.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064069788 sayılı yazısı ile bildirildiği üzere, izin verilmiştir. 

Onaylı tadil metni ektedir. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 2020 faaliyet yılı için gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.