TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:25.05.2021 08:27:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.nin 26.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptali istemli dava hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.10.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02.11.2020
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararının İptali
Karşı Taraf(lar)
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul Anadolu 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/783 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
24.05.2021
Alınan Karar
Davanın Reddi
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. tarafından, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin 26.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin Şişecam ile birleşmesine yönelik alınan kararların iptali talebi ile açılan davanın 24.05.2021 tarihli duruşmasında, davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine, istinaf kanun yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.