GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.05.2021 21:07:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı İzni Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
252.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GEDIK, TREGDKM00012
120.000.000
15.000.000,000
12,50000
117.000.000,000
97,50000
GEDIK, TREGDKM00012
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
120.000.000
15.000.000,000
12,50000
117.000.000,000
97,50000
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL)
7.068.075,51
Yedek Akçeler (TL)
7.931.924,49
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
08.04.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
20.05.2021
SPK Başvuru Tarihi
08.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
20.05.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız;

21.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamamıza istinaden, Şirketimiz sermayesinin 132.000.000 TL (%110 oranında) artırılarak 120.000.000 TL'den 252.000.000 TL' sına artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 20.05.2021 tarih ve 26/761 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesi ve tadil metni ekte sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
TADIL METNI.pdf
EK: 2
IHRAC BELGESI.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.