ZORLU FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:20.05.2021 15:36:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFZORFA2113 ISIN KODLU 28.230.000TL FİNANSMAN BONOSU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
28.230.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
02.12.2021
Vade (Gün Sayısı)
196
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
26,85
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFZORFA2113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
11.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
12.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi
20.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
28.230.000
Kupon Sayısı
7
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
17.06.2021
16.06.2021
17.06.2021
1,8411
519.742,53
2
14.07.2021
13.07.2021
14.07.2021
1,77534
501.178,48
3
12.08.2021
11.08.2021
12.08.2021
1,90685
538.303,75
4
09.09.2021
08.09.2021
09.09.2021
1,8411
519.742,53
5
07.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
1,8411
519.742,53
6
04.11.2021
03.11.2021
04.11.2021
1,8411
519.742,53
7
02.12.2021
01.12.2021
02.12.2021
1,8411
519.842,53
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
28.230.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 28.230.000 TL nominal değerli,196 gün vadeli, 02.12.2021 itfa tarihli TRFZORFA2113 ISIN kodlu finansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 20/05/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyu bilgisine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.