PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:07.05.2021 07:55:04
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2021
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/05/2021
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı


FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:  07/05/2021
KARAR SAYISI : 2021/16                
                     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN                                  07/05/2021
             II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
                                 BEYANIMIZDIR


a) 31.03.2021 tarihinde sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaları içeren dipnotların ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
 b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
 c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal raporların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
 beyan ederiz. 


Saygılarımızla,


Anar MAMMADOV Mehmet CEYLAN Mehmet BOSTAN
       Genel Müdür Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                 Komite Üyesi