SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:22.04.2021 14:56:24
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Genel Kurul'ca onaylanan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescili ve ilanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2021-10315
Açıklamalar


              Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi  finansal raporlarının denetlenmesi için seçilen ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  A.Ş.'nin Bursa Ticaret Sicili  Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde yapılan tescile ilişkin ilan, 22.04.2021 tarihli ve 10315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde  yayımlanmıştır.

   

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.