ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haftalık Rapor

Gönderim Tarihi:19.04.2021 12:37:21
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:15

Özet Bilgi

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

16.04.2021 tarihli portföy değer tablosu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM
9.167.105,25
35.220.441,36
42,88
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı
230.000
3.113.800
3,79
Toplam
230.000
3.113.800
3,79
GRUP TOPLAMI
230.000
3.113.800
3,79
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI
12.501,03
546.760,28
0,67
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
0,05
0,32
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
0,35
5,61
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,04
0,04
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
12.500,59
546.754,31
0,67
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
0
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI
1.140.000
3.089.400,15
3,76
Toptan Ticaret
TOPLAM
1.140.000
3.089.400,15
3,76
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI
0,23
2,68
0
Ulaştırma
TOPLAM
0,23
2,68
0
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI
7.778.603,99
28.125.463,12
34,24
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
1.975.000,84
9.364.754,06
11,4
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
0,17
0,54
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
2.762.501,2
6.169.709,23
7,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
3.041.101,78
12.590.999,29
15,33
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
GRUP TOPLAMI
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI
6.000
345.015,13
0,42
Bilişim
TOPLAM
6.000
345.015,13
0,42
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
0
0
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
90.000
41,7
0
0
43,95
3.955.500
8,43
4,81
BYF
TRYFNBK00055
0
65.000
39,95
0
0
40,6
2.639.000
5,62
3,21
REPO
19/04/2021
TRT080328T15
19
21.032.794,52
0,79
16/04/2021
20,907
741496081834008906
26.685.270
0,79
21.032.794,52
44,82
25,61
REPO
19/04/2021
TRT120325T12
19
19.029.671,23
0,72
16/04/2021
20,907
741496081834008907
26.535.505
0,72
19.029.671,23
40,55
23,16
BPP
19/04/2021
BPP
18,95
274.426,76
274
16/04/2021
20,85
75655
274,43
274.426,75
0,58
0,33
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI
40.491.892,51
53.220.775
46.931.392,5
100
57,12
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
49.658.997,76
53.220.775
82.151.833,86
100
100
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
82.151.835,08
% 0
% 100,19
B. HAZIR DEĞERLER
1.802,5
% 0
% 0
a) Kasa
0
% 0
% 0
b) Bankalar
1.802,5
% 100
% 0
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
C. ALACAKLAR (+)
700.332,36
% 0
% 0,85
a) Takastan Alacaklar
683.160,01
% 97,55
% 0,83
b) Diğer Alacaklar
17.172,35
% 2,45
% 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
34.787,05
% 0
% 0,04
D. BORÇLAR (-)
-893.084,5
% 0
-% 1,09
a) Takasa Borçlar
-742.140
% 83,1
-% 0,91
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
d) Krediler
0
% 0
% 0
e) Diğer Borçlar
-150.944,5
% 16,9
-% 0,18
NET VARLIK DEĞERİ
81.995.672,49
% 0
% 100
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,37
% 0
% 0