TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.04.2021 18:01:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
16.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
15.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
3 taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012
1. Taksit
0,3917859
39,17859
15
0,3330180
33,3018
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012
2. Taksit
0,3917859
39,17859
15
0,3330180
33,3018
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012
3. Taksit
0,3917859
39,17859
15
0,3330180
33,3018
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012
TOPLAM
1,1753577
117,53577
15
0,9990540
99,9054
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1
1. Taksit
0,3917859
39,17859
15
0,3330180
33,3018
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1
2. Taksit
0,3917859
39,17859
15
0,3330180
33,3018
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1
3. Taksit
0,3917859
39,17859
15
0,3330180
33,3018
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1
TOPLAM
1,1753577
117,53577
15
0,9990540
99,9054
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
30.04.2021
30.04.2021
04.05.2021
03.05.2021
2. Taksit
30.07.2021
30.07.2021
03.08.2021
02.08.2021
3. Taksit
27.10.2021
27.10.2021
02.11.2021
01.11.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012
0
0
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, brüt 2.585.787.148 TL kâr payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu uyarınca, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL) olarak nakden, 30 Nisan, 30 Temmuz ve 27 Ekim tarihlerinde üç eşit taksitte, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılması hususunun, 2020 yılına ilişkin yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesine karar vermiştir.

Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL)'dir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ekler.pdf
EK: 2
Annex.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
2.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.737.925.719
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
4.624.278.286
0
4. Vergiler ( - )
387.192.537
0
5. Net Dönem Kârı
4.237.085.749
0
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.237.085.749
0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
60.777.684
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.297.863.433
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
859.572.687
0
* Nakit
859.572.687
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
1.726.214.461
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
247.578.715
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.403.719.886
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
2.585.787.148
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
329.687.861
0
61
0,9990541
99,91
B Grubu
1.868.231.214
0
61
0,9990541
99,91
TOPLAM
2.197.919.076
0
61
0,9990541
99,91
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Dağıtım esnasında 2020 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 1.403.719.886 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.

(**) Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 2.585.787.148 TL'nin tamamı yasal kayıtlarda geçmiş yıl karlarından dağıtılmaktadır.

(***) Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.