GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Gönderim Tarihi:15.04.2021 10:47:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Çeşitli İletişim Kanallarında Yer Alan Haberler Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından KAP'a yapılan 19.11.2019 tarihli özel durum açıklamasında, portföy şirketlerimizden İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirme yapıldığı duyurulmuştu. İsmet Ambalaj Yatırımları A.Ş.'nin dolaylı bağlı ortaklılarından Propak Ambalaj Üretim ve Pazarlama A.Ş.'ye ilişkin çeşitli iletişim kanallarında bazı haberler yer almakla birlikte konuya ilişkin somut bir gelişme olması halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli açıklama yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.