GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 15:07:38
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
0
% 0
Fon Yönetim Ücreti
0
% 0
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
0
% 0
TOPLAM GİDERLER
0
% 0
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
0
% 0