AK PORTFÖY AKY SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 13:24:41
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

fon gıder bıldırımı

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.421,31
% 0,00803064
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
120,57
% 0,00039989
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67
% 0,00675492
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
10.051,16
% 0,03333618
Fon Yönetim Ücreti
37.176,08
% 0,12330006
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,00096913
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
3.202,81
% 0,0106226
TOPLAM GİDERLER
55.300,8
% 0,18341342
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.150.902,43
% 100