AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 13:24:41
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

fon gıder bıldırımı

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gıder bıldırımı
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.420,12
% 0,00015221
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
120,57
% 0,00000758
Bağımsız Denetim Ücreti
2.036,67
% 0,00012809
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
583.979,14
% 0,03672812
Fon Yönetim Ücreti
11.376.497,58
% 0,71550041
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.986,63
% 0,00131991
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
653.849,07
% 0,04112243
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.864,5
% 0,00043173
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
98.862,67
% 0,00621776
TOPLAM GİDERLER
12.745.616,95
% 0,80160824
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.590.005.738,81
% 100