GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.04.2021 10:31:32
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri - 2021 1. dönem
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301
% 0,00609222
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
405,39
% 0,00107333
Bağımsız Denetim Ücreti
2.837,07
% 0,00751154
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
9.326,78
% 0,02469396
Fon Yönetim Ücreti
191.048,33
% 0,50582722
Hisse Senedi Komisyonu
6.695,53
% 0,01772735
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
840
% 0,00222402
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
871,14
% 0,00230647
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,00077364
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
85.776,56
% 0,22710546
TOPLAM GİDERLER
300.394
% 0,7953352
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
37.769.484
% 0,7953352