DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

İlişkili Taraf İşlemleri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 21:42:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İlişkili Taraflarla Yapılan Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Raporu hakkında

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.