OSMANLI PORFTÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Gönderim Tarihi:07.04.2021 18:17:01
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021-1. Dönem

Türkçe

Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,9125
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,49
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,5
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3909,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,01
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 48,346
- Kurucu (%)
% 21,012
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 27,334
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 8,147
c) Saklama Ücreti (%)
% 0,186
d) Diğer Giderler (%)
% 43,32
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2021-1. Dönem