İSTANBUL PORTFÖY ARK II SERBEST FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 17:30:39
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

FYA Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
FYA Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.433,28
% 0,006
Tescil ve İlan Giderleri
1.035,4
% 0,0007
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
720
% 0,0005
Alınan Kredi Faizleri
241.616,1
% 0,1528
Saklama Ücretleri
15.258,18
% 0,0096
Fon Yönetim Ücreti
582.898,85
% 0,3686
Hisse Senedi Komisyonu
645.851,17
% 0,4084
Tahvil Bono Komisyonu
2,76
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49.755,43
% 0,0315
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5.528,29
% 0,0035
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.214,33
% 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
117.486,25
% 0,0743
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
69.819,57
% 0,0442
TOPLAM GİDERLER
1.740.911,81
% 1,101
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.122.598,0463
% 100