AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2021 12:53:01
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08
% 0,00365827
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.238,25
% 0,00098431
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
38.644,76
% 0,03071936
Fon Yönetim Ücreti
162.846,22
% 0,12944917
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
288,38
% 0,00022924
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,00023227
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
10.488,91
% 0,00833781
TOPLAM GİDERLER
218.400,8
% 0,17361043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
125.799.356,26
% 100