İHLAS HOLDİNG A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.04.2021 17:31:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2020 Yılı Dönem sonucu için Genel Kurul'a yapılacak teklif Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun bugün (06.04.2021) yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem zararı 3.967.242 TL,

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 3.550.059,50 TL net dönem zararı mevcuttur.

Gerek mevzuat, gerekse esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği; kar dağıtımı yapılmasının söz konusu olmadığı hususunda, Genel Kurulun bilgilendirilmesine,

Karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
KAR DAGITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
790.400.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.117.558,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR.
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
12.914.414
-3.550.059,5
4. Vergiler ( - )
-19.024.902
5. Net Dönem Kârı
-3.967.242
-3.550.059,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-411.416.218
-146.477.720,72
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.072.663
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.