BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Gönderim Tarihi:06.04.2021 16:50:27
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Erdal Dumanlı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Ahmet Sırrı Yırcalı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Ahmet Sırrı Yırcalı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Erdal Dumanlı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
İpek Seviye Gençer
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Özgür Fırat Certel
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Erdal Dumanlı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Ahmet Sırrı Yırcalı
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Hayrullah Nur Aksu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
Erdal Dumanlı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee)
Mustafa İlgen
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Erdal Dumanlı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)
Hayrullah Nur Aksu
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)