SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:05.04.2021 17:45:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2021 Yılı Bağımsız Denetim Şirket Seçiminin Tescil ve İlanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.03.2021
Tescil Tarihi
02.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2021 Tarih ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
29.03.2021 Tarihli Genel Kurulda seçilen Bağımsız Denetim firması, 02.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2021 tarihli, 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.