UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:05.04.2021 12:51:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2021 yılı Bağımsız Denetim Firması Seçimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket 05.04.2021 tarihinde yapmış olduğu Genel  Kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal tablo    ve raporları için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş seçilmiştir. Şirketimizin 3-6-9 ve 12 ayları Bağımsız denetimden Geçecekktir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.