ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:03.04.2021 20:49:57
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2021
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
63,24
% 0,00428422
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
120,57
% 0,00816807
Bağımsız Denetim Ücreti
254,04
% 0,01721006
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
138,54
% 0,00938546
Fon Yönetim Ücreti
5.094,82
% 0,34515101
Hisse Senedi Komisyonu
232,53
% 0,01575286
Tahvil Bono Komisyonu
24,69
% 0,00167264
Gecelik Ters Repo Komisyonu
172,8
% 0,01170642
Vadeli Ters Repo Komisyonu
76,02
% 0,00515001
Borsa Para Piyasası Komisyonu
267,08
% 0,01809346
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2
% 0,01979523
Türev Araçlar Komisyonu
1.016,82
% 0,06888496
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
2.471
% 0,16739907
TOPLAM GİDERLER
10.224,35
% 0,69265347
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.476.113,3
% 100