TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

Gönderim Tarihi:02.04.2021 12:41:03
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yurtiçi Kira Sertifikası İhracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
15.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar
500.000.000
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
23.06.2021
Vade (Gün Sayısı)
84
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDTFVK62138
Satışın Tamamlanma Tarihi
31.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi
31.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
500.000.000
Kupon Sayısı
1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
23.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.06.2021
22.06.2021
23.06.2021
500.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020,30.11.2020, 22.01.2021, 24.03.2021, 25.03.2021 ve 31.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız Kira sertifikası ihracında satışı yapılan tutar 500 milyon TL olup ilgili açıklamaya eklenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.