ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:01.04.2021 17:20:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin tescil ve ilanı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2021
Tescil Tarihi
01.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2021 Tarih ve 10300 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar

Şirketimizin 18.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda  2021 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.